Duett Regnskapssystem versjon 2.0

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > D-F >

Duett Regnskapssystem versjon 2.0

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges regnskapssystem "Duett Regnskap".

1.Start Duett Regnskapssystem.
2.Ta ut saldofil i henhold til regnskapsleverandørens spesifikasjon.
3.Kopier fila til Visma Finale-området.
4.Start Visma Finale og les fila inn i Visma Finale med "Duett".

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall