Easy-Regn 2.2

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > D-F >

Easy-Regn 2.2

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges regnskapssystem "Easy-Regn 2.2".

Innlesingen leser rapporten "Saldobalanse" som er en standardrapport i Easy-Regn DOS-versjon.

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall