Easy-Regn og Info-Easy

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > D-F >

Easy-Regn og Info-Easy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges regnskapssystem "Easy-Regn".

1.Gå inn i Easy-Regn.
2.Velg Diverse rutiner.
3.Velg menyfunksjon Overføring til andre systemer.
4.For alle versjoner av Easy-Regn som inneholder "Avslutningsskjema", skal denne rapporten skrives til fil.
5.Kopier fila til Visma Finale-området.
6.Start Visma Finale og les fila inn i Visma Finale via menyvalg "Easy-Regn".

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall