EcoLink

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > D-F >

EcoLink

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges regnskapssystem "EcoLink".

1.Start EcoLink.
2.Ta ut saldofil i henhold til regnskapsleverandørens spesifikasjon. Se eget avsnitt i EcoLink        "Brukerhåndbok".
3.Kopier fila til Visma Finale-området.
4.Start Visma Finale og les fila inn i Visma Finale via menyvalg "EcoLink".

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall