EMdata

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > D-F >

EMdata

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges regnskapssystem "EMdata".

For brukere av P4000 minimaskin:

1.        Danning av ASCII-fil for hovedbok:

 Kjør programmet P4500H03 (H103 fra Meny)

2.        Filoverføring P4000/PC:

 Kjør filoverføring fra P4000 til PC (FTF16 eller spesialprogram). Filnavn for PC-fil er EMFINXXX.KTP,

 hvor XXX = klientnummer.

For brukere av ProfiT (PC/P3800/UNIX server):

1.        Fra hovedmeny for Regnskap, velg pkt. 3, Behandling av Hovedbok.

2.        Velg deretter pkt. 5, Utlisting av rapporter.

3.        Neste menyvalg, pkt. 20, Overføring av saldo Hovedbok til regneark. Filnavn på hovedboksfilen er        EMFINXXX.KTP,

 hvor XXX = klientnummer.

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall