Movex

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > M-N >

Movex

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges innlesemodul "Standard innlesing".

Denne innlesingen er basert på bruk av en Movex-modul for eksport til Visma Finale Årsoppgjør.

Kontakt selskapet Intencia for nærmere opplysninger.

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall