MSA Økonomisystem

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > M-N >

MSA Økonomisystem

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges innlesemodul "MSA via Expert Link". Denne innlesingen er basert på bruk av Expert Link for eksport av data fra IBM-stormaskin.

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall