Multisoft 1

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > M-N >

Multisoft 1

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges regnskapssystem "Multisoft".

1.Ta ut rapport SALDOLISTE - HOVEDBOK fra Multisoft regnskap for hver klient etter at saldotallene i regnskapet er klare.
2.Lagre rapporten på diskfil med navn MULTInnn.PRN der nnn er 3-sifferet klientnummer.
3.Kopier fila MULTInnn.PRN til Visma Finale-området, og fila er klar til bruk for oppretting av kontoplan og innlesing av saldotall.
4.Start Visma Finale og les fila inn i Visma Finale via menyvalg "Multisoft"

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall