Multisoft v.6 fra mars 2003

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > M-N >

Multisoft v.6 fra mars 2003

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette valget bruker formatet standard innlesing.

Filnavn blir automatisk foreslått fra Multisoft med filnavn MULTInnn.FIN der nnn er klientnummer i Multisoft.

Denne eksporten foretas med en eget valg under utskrift av kontoplan med saldotall fra Multisoft.

Hva gjøres i Multisoft?

I MultiSoft velger du formular ” Kontoplan m/saldo til Visma Finale ” fra utskrift saldoliste.

Har du ikke dette formularet kan du kopiere det fra standardfilen Rxxx0201.dat. En detaljert forklaring på hvordan du kopierer formular finner du i manualen V6_regnskap.pdf.

Rapporten vil bli lagret som diskfil med navn MULTIxxx.FIN der xxx er 3-sifferet klientnummer.

Start Visma Finale og les fila inn i Visma Finale via menyvalg " MultiSoft (fra mars 03) ” I filnavn angir du diskfilen som ble laget i punkt 2. Ved å trykke på søke knappen kan du gå til området hvor filen er lagret.