Multisoft 2

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > M-N >

Multisoft 2

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges regnskapssystem "Multisoft".

1.Lag rapport saldobalanse på semikolonseparert format til fil.
Rapporten skal inneholde følgende felt:
Kontonummer ; Kontonavn ; Inng.saldo ; Endring ; Utg.saldo
2.Lagre rapporten på diskfil med navn
MULTInnn.PRN
der nnn er 3-sifferet klientnummer.
3.Kopier fila MULTInnn.PRN til Visma Finale-området, og fila er klar til bruk for oppretting av kontoplan og innlesing av saldotall.
4.Start Visma Finale og les fila inn i Visma Finale via menyvalg "Multisoft".

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall