Nett2000

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > M-N >

Nett2000

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges regnskapssystem "Standard innlesing".

1.Gå inn i NETT2000 regnskap.
2.Gå inn i meny 1 Regnskap
3.Velg punkt 10 Spesialmeny
4.Velg 05 Finale Årsoppgjør
5.Oppgi klient id (3 tegn - kan være både tall og bokstaver)
Filen som dannes heter nnnKONTO.FIN (der nnn er klient id)
Filen legger seg på området til Nett2000. I de vanligste tilfellene vil filnavnet være
c:\nett2000\nnnkonto.fin
(forutsetter her at nett2000 ligger lokalt på c-disk)

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall