NOR22

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > M-N >

NOR22

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges regnskapssystem "NOR22".

Krav: Versjon 4.2 eller senere av NOR22 regnskap.

1.Start NOR22 regnskap.
2.Utføre menyvalg for overføring til MAX årsoppgjør. Resultatene legges på fil TRANS.FIN på samme
område som klientdataene.
3.Kopier fila til Visma Finale-området ved hjelp av kommandoen
COPY TRANS.FIL \Visma Finale\TRANS.FIL

Fila kan nå brukes av Visma Finale til oppretting av kontoplan og/eller innlesing av saldotall.

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall