Guru Regnskap

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > G-L >

Guru Regnskap

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges regnskapssystem "Standard Innlesing".

Eksportfil basert på standard innlesing i Visma Finale. Se forøvrig, Standard innlesing for nærmere beskrivelse av filformatet.

Programmet leveres av:

Guru Software as, tlf: 22 93 06 50

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall