Hogia Data

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > G-L >

Hogia Data

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges regnskapssystem "Hogia".

1.Gå inn i Hogia Data.
2.Velg utskrift til fil (se avsnitt. om SKRIVERSTYRING i Hogia manual).
3.Angi filnavn
Visma Finale.nnn
der nnn er klientnummer
NB! Programmet legger til L_ foran filnavnet, eks. L_Visma Finale.nnn
4.Velg Basisopplysninger (B).
5.Velg Firmaprofil (7).
6.Velg Listeutseende (1).
7.Angi antall linjer pr. side: 72
Angi venstremarg på lister : 0
Angi beløp i rapportene : 1
Angi skilletegn pr. tusen kr. i rapportene : N
8.Bekrefte at registrering er OK ved å trykke J.
9.Velg Regnskapsanalyse (A)
10.Angi periodens første måned: 9001
Angi periodens siste måned : 9012

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall