ZETA Økonomi

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > T-Å >

ZETA Økonomi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges regnskapssystem "ZETA Økonomi".

1.Gå inn i ZETA Økonomi.
2.Utføre ZETA eksportfunksjon. Se beskrivelse i ZETA dokumentasjon.
3.Noter filnavn og område for filen

Start finale. Filen leses inn via menyvalg "ZETA Økonomi".

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall