Visma Business Gammelt format

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > T-Å >

Visma Business Gammelt format

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette formatet leser inn saldotall eksportert fra Visma Business, der eksportfilen har følgende format:

Feltskilletegn: Semikolon

Felt:  Kontonummer; Kontonavn; IB; Bevegelse; UB