Unitec System

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > T-Å >

Unitec System

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges regnskapssystem "Unitec".

1.Gå inn i Unitec System.
2.Velg utskrift av rapport "Råbalanse"
3.Angi følgende:
Linjeskift før bruddsum:        J
Periodenr: Angi ønsket periode
Bruddsiffer: Avhengig av antall siffer i kontor
Sammenligning: Med fjorårstall
Denne periode: J
Utskrift ved nullsaldo: N
4.Skriv ut rapporten til fil. Merk deg filnavnet.
5.Kopier fila til Visma Finale-området.
6.Start Visma Finale og les fila inn med menyvalg "Unitec".

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall