Uni Micro

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > T-Å >

Uni Micro

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Eksportfil til Visma Finale basert på standard innlesing. Se forøvrig Standard innlesing nærmere beskrivelse av filformatet.

Programmet leveres av :

Mo-Soft as, Tlf: 90 61 88 43

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall