Økonomipartner (S/36)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > T-Å >

Økonomipartner (S/36)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges regnskapssystem "Økonomipartner (S/36)".

Finale kan lese datafiler eksportert fra S/36 på "Økonomipartner-format".

Eksempel på fil:

1010        KASSE1                0.00

1011        SEDDELAUTOMAT        0.00

1020        KASSE 2                1000.00

1030        BANK 1                111111.11

3010        SALG                        1.11-

NB: 1 blank først på linja.

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall