Standard innlesing m/header DOS

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer >

Standard innlesing m/header DOS

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Se også Innlesing av saldotall med dimensjoner for nærmere informasjon om definisjoner av recordbeskrivelser.

Denne innlesingsmalen kan også brukes til innlesing av tall som ikke inneholder dimensjoner.

Innleseformatet "Standard semikolonseparert m/header" støtter datafiler som følger formatet beskrevet i dette dokumentet.  Formatet finnes i 2 versjoner, som støtter hhv. ANSI (Windows) tegnsett og DOS tegnsett.

Dette innlesingsformatet konverterer tegnsett eksportert i DOS-format til standard Windows-format. Dette vil spesielt være aktuelt for tegnene æ, ø, å, Æ, Ø og Å.

Nærmere beskrivelse av formatet finner du under Standard innlesing m/header.