Compact Pluss

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > A-C >

Compact Pluss

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges regnskapssystem "Compact Pluss".

a.Gå inn i Compact Pluss.
b.Tast inn klientnummer.
c.Velg Rapporter.
d.Velg Råbalanse.
Bruddsum: Ingen
Perioder: Fra periode: 01
Til periode: 12
e.Sted: Velg dokument
f.Angi dokumentnavn RAABAL.ASC.
g.Gå ut av Compact Pluss.
h.Kopier fila til Visma Finale-området ved hjelp av kommandoen
COPY RAABAL.ASC C:\Visma Finale

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall