Cinsoft Gård

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > A-C >

Cinsoft Gård

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges regnskapssystem "Cinsoft Gård".

1.Gå inn på 2) Hovedbok, rapporter & budsjett.
2.Velg deretter 32) Saldobalanse.
I skjermbilde Utskrift saldoliste
Angi Utskriftskode 3 - Tekstfil
Angi filnavn
Angi AVD fra 880 til 880
Angi BER fra 1 til 1
Angi N på brudd og delsummer
Angi N på Snu beløp

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall