Carat

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > A-C >

Carat

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges regnskapssystem "Carat".

1.Gå inn i Carat Regnskap.
2.Velg 6 Regnskap i hovedmenyen.
3.Velg 3 Valg klient.
4.Velg 19 Diverse periodiske rutiner.
5.Velg 3 Generering finale fil.
6.Svar på de spørsmål som kommer på skjermen, og skriv opp filnavnet som genereres, og som skal leses inn i Visma Finale.
7.Filen brukes enten direkte og legges ut på diskett, eller overføres online til maskinen med Visma Finale.

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall