Concorde XAL

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > A-C >

Concorde XAL

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bruk av denne innlesingen forutsetter modul for eksport fra Concorde XAL.

Denne modulen leveres av firmaet NeXima as - http://www.nexima.no.

Dersom du har ODBC-kobling på PC'en sin, kan de bruke regnskapsintegrasjon i Visma Finale Årsoppgjør. De setter opp innlesing fra XAL - 3.5 SQL. Dette krever ikke kjøp av en egen innlesemodul. Oppsett foretas i menyen Firmaopplysninger skillekort Regnskapsintegrasjon.   Standardoppsett av regnskapsintegrasjon kan også settes opp i menyen Tilleggsfunksjoner > Byråopplysninger.

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall