DI-Regnskap

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > D-F >

DI-Regnskap

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges regnskapssystem "DI-Regnskap".

I DI-Regnskap anvendes følgende eksport:

Denne filen inneholder regnskapstall med utgående saldo på angitt periode. Filen inneholder utgående saldo på konto, og har ikke splittet opp saldotall på avdeling.

Dersom du i Til-periode angir en annen dato enn 31.12., kan eksport foretas til Visma Finale Rapportering for den angitte perioden.

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall

DI-Regnskap 12 perioder (Excel)

DI-Regnskap (Periodisert med avdeling)