Egendefinert innlesing

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer >

Egendefinert innlesing

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Innlesemodulen Egendefinert: Kolonner i rapport er beregnet på innlesing fra saldobalanserapporter der tallene er stilt opp i kolonner.

Når en har valgt denne innlesemodulen, så må en angi hvordan programmet skal finne og tolke linjene med kontoinformasjon.

Klikk på Vis importfil for å se rapporten samt masken som angir hvordan kontolinjer skal tolkes.

Masken kan bestå av følgende tegn:

 N        Angir at her er kontonummeret

 T        Angir at her er kontoteksten

 S        Angir at her er saldo

 X        (eller x) angir at her er det tegn som skal ignoreres

 <mellomrom> angir at her skal linja ikke inneholde noe, hvis den gjør det, er det ikke en kontolinje.

 

Redigering av maske:

Ved å dobbelklikke i importfilen eller i feltet for maske så kan man registrere masken som tolker kontolinjen.

Denne linja kan plasseres hvor som helst i rapporten.

Plasser den nær en linje med kontoinformasjon så er det lettere å se hvordan den "treffer".

Ikke registrer eller endre andre linjer, da det ellers blir vanskelig for programmet å finne riktig informasjon.

Når en importerer saldotall vil programmet filtrere ut informasjon fra kontolinjene i henhold til den masken som er angitt.

Hvis resultatet ikke blir som forventet så må det kontrolleres om plasseringen av tegnene i masken treffer riktig.

Feltet for kontonummer kontrolleres mht. antall siffer (3-8) samt at de bare består av tall.  Blanke tegn fjernes først.

Når en har registrert en maske for kontolinje og går inn på redigering igjen så vil programmet plassere den øverst i redigeringsvinduet.

Bruk klipp og lim dersom du ønsker å flytte linja, f.eks. for å plassere den nærmere en kontolinje i rapporten.

Eksempler:

Følgende eksempler viser forskjellige måter å angi masken for kontolinje på.

Alle eksemplene er gyldige.

Eksempel 1:

NNNNNNxxTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTxx SSSSSSSSSSSS

 1010,"KASSA                                   ",     43100.00

 1090,"POSTGIRO                                ",     14788.70

 1110,"AKSJER                                  ",    -50000.00

 1120,"OBLIGASJONER                            ",    -42000.00

 1210,"KUNDER                                  ",   6464462.91

Eksempel 2:

 182 BILER                                   24 500,00-        73 600,00

 NNN TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT                 XXXXXXXXXXXXX  SSSSSSSSSSSSSSSS

 218 KASSEKREDITT                           344 125,13-        25 350,92

 237 ØRESAVRUNDING MVA.                           1,76              0,00

 238 FYLKESSKATTESJEFEN                      14 447,00-        19 485,00-

 245 PÅLØPNE HONORARER                            0,00          5 000,00-

Eksempel 3:

*** SALDOBALANSE ***

** DATO: 19.02.91 **  SIDE:  1

*** DEMOVERSJON V:2 ***

**********************************************************************************

PERIODE: 01-12

  KONTO KONTONAVN                                 INNG.SALDO            UTG.SALDO

----------------------------------------------------------------------------------

   1010 KASSE                                       8.000,00            18.271,26

   1510 VAREBEHOLDNING                            260.000,00           260.000,00

   NNNN TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT          XXXXXXXXXXXXXXXX     SSSSSSSSSSSSSSSS

   1810 HUS                                     1.400.000,00         1.400.000,00

   1820 BILER                                      80.000,00            80.000,00

                                      -------------------------------------------

 SUM KLASSE 1                                   8.888.888,88         9.999.999,99

                                      -------------------------------------------

 

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall