Hvordan foreta innlesing fra Excel-fil

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer >

Hvordan foreta innlesing fra Excel-fil

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Følgende framgangsmåte benyttes:

1.En enkel innlesing kan bestå av følgende 3 kolonner, kontonummer, kontonavn og saldotall, og disse må være i denne rekkefølgen:

2.Registrering i Excel med fritt valgte kolonner der beskrivelse av kolonnen ligger på første rad.
Denne metoden må brukes ved innlesing fra saldofil i Visma Finale Konsolidering, se Import fra saldofil som beskriver kolonner og kolonneoverskriftene.
Les også om importformatet Standard innlesing m/header og Tabulatordelt med header.

3.Fra menyen i Excel velger du Fil > Lagre som

4.Lagre filen som en tabulatordelt fil.

Velg filtype lik Tabulatordelt fil, gi filen et beskrivende navn og trykk på lagre-knappen.

5.Visma Finale Årsoppgjør: Import av filen i funksjon for import av kontoplan / saldotall.

Velg regnskapssystem lik "Tabulatordelt fil / Maconomy" og foreta import av kontoplan og saldotall på vanlig måte.

Se også:

Standard innlesing m/header