ADBPRO

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > A-C >

ADBPRO

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges regnskapssystem "ADBPRO".

1.        Fra hovedmeny i ADBPRO velges Hovedbok (F).

2.        Fra meny for hovedbok velges Utlegging av finalefil (T).

3.        Du får nå opp et skjermbilde med følgende tekst:

 "OPPRETTING AV SEKVENSIELL RÅBALANSE"

 Fra og med periode: _______ <Return>

         Til og med periode: _______ <Return>

         Skal konto med nullsaldo skrives (J/N)

 Det er meget viktig at du taster f.o.m. periode 01 t.o.m. periode 12,

         hvis du ønsker tall for hele året. På grunnlag av tall i hovedbok og

         inntastede verdier, dannes råbalanseposter på filen XXXFINAL.DAT,

         hvor xxx står for aktuell identifikasjon i ADBPRO.

4.        Når du i Visma Finale skal angi fil som skal leses fra ADBPRO må du skrive

         C:\ADBPRO\XXXFINAL.DAT

når det forutsettes at ADBPRO ligger på enhet C: under katalog \ADBPRO. XXX er aktuell identifikasjon.

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall