Maritech

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > M-N >

Maritech

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges regnskapssystem "Maritech".

1.Gå inn på hovedmenyen til MT-Regn.
2.Velg Andre valg.
3.Velg Årsoppgjør Visma Finale.
4.Angi fra/til tidsrom for i år og i fjor. Systemet gir en angremulighet før overføringen starter.
5.Felt 61 bestemmer hvilket område filene
MTFINnnn.FIN
MTFINnnn.FIU
skal legges. nnn er klientnummer.
MTFINnnn.FIN inneholder årets saldi.
MTFINnnn.FIU inneholder fjorårets tall.

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall