Maconomy

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > M-N >

Maconomy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges innlesemodul "Tabulatordelt fil / Maconomy".

Formatet på den Tab-delte fila skal være:

 <kontonummer> <TAB> <kontonavn> <TAB> <saldo>

 <saldo> forutsetter , (komma) som desimalskiller og ledende fortegn.

Linjer hvor første felt (dvs. <kontonummer>) ikke er tall, blir ignorert.

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall