KI-Regnskap

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > G-L >

KI-Regnskap

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I Visma Finale velges regnskapssystem "KI-Regnskap".

1.Gå til KI-Regnskaps hovedmeny.
2.Velg ønsket firmanr. i pkt. 1 - Firma/Pr-dato
3.Velg punkt B - Diverse.
4.Velg punkt 6 - Overføring.
5.Velg punkt 2 - Overføring av kontoplan til Visma Finale.
6.Oppgi Fra-og-med dato og Til-og-med dato for data som skal overføres.
7.Bekrefte valg med 'J', og overføringen kjøres.
8.Den overførte filen befinner seg nå i biblioteket C:\Visma Finale med navnet KIDAnnn.FIN der nnn er firmanr. for overførte data.

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall