Om programmet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Om programmet

Return to chapter overviewNext page

 

Visma Finale Rapportering

- effektiviserer regnskapsavslutningen og forenkler gjennomføring og kontroll av perioderegnskapet.

 

Med Visma Finale Rapportering kan du gjennomføre et perioderegnskap for aksjeselskap og personlig næringsdrivende. Visma Finale er utviklet som et tilleggsprogram til eksisterende regnskapsprogram, og kan lese data fra de fleste regnskapssystem.

 

Programmet leveres i 2 versjoner:

 

Firmaversjon er beregnet for selskap med bare ett årsoppgjør. Her er firmanavn og firmatype satt opp fast i programmet.

 

Klientversjon, beregnet for regnskapskontor og for selskap som har flere årsoppgjør og skatteregnskap. Klientversjonen kan behandle et ubegrenset antall regnskap innenfor aksjeselskap/samvirkeforetak, selvstendig næringsdrivende, ANS og kraftforetak.

 

Visma Finale leveres både som enbruker - og nettverksinstallasjon.

 

Visma Finale Rapportering som program er svært likt Visma Finale Årsoppgjør, og de fleste funksjoner er samsvarende med Visma Finale Årsoppgjør.

 

Hjelpefunksjonene i dette programmet inneholder enkelte beskrivelser som kun gjelder Visma Finale Årsoppgjør, og har i tillegg et kapittel for funksjoner som er spesielle for Visma Finale Rapportering.