Micro-80

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Innlesing fra regnskapssystemer > M-N >

Micro-80

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Det finnes 2 valg i Visma Finale Årsoppgjør for innlesing.

Micro-80 (IQ-rapport)

Micro-80 (andre system)

Micro-80 (IQ-rapport) skal benyttes av alle versjoner av Micro-80 som eksporterer data til Visma Finale Årsoppgjør ved hjelp av IQ-rapporter.

Prosedyren blir nå:

1.Gå inn i Micro-80 regnskap
2.Gå inn på meny for IQ-rapporter, deretter "Utskrift av regnskapsrapporter". Velg rapport "Saldobalanse til Visma Finale".
3.Trykk <F9> - bytte utskrift. Velg diskutskrift.
  Angi: periode 00
 periode 12
4.Merk deg navn på område og fil for IQ-rapporten. Dersom Micro-80 ligger på C:\MICRO80 blir filen navngitt med        C:\MICRO80\MICRO80.TXT
5.Avslutt Micro-80
6.Gå inn i Visma Finale Årsoppgjør.
7.Les inn klient, og gå til meny for innlesing fra regnskap.
8.Velg Micro-80 (IQ-rapporter)
9.Når Visma Finale spør etter filnavn, angis område og filnavn på IQ-rapporten som er laget av Micro-80. (Se punkt d. ovenfor).        F.eks. C:\MICRO80\MICRO80.TXT
10.Når Visma Finale spør etter periode, angis D for denne periode eller F for fjorårets saldotall.

Merk at det ikke lenger er nødvendig å bruke eget konverteringsprogram samt at man ikke lenger skal benytte standard innlesing ved overføring av data fra Micro-80 regnskap.

Micro-80 (andre system) benyttes sammen med versjoner av Micro-80 som ikke eksporterer data til Visma Finale ved hjelp av IQ-rapporter. Dette valget brukes f.eks. ved innlesing fra eldre Micro-80 versjoner.

Se også:

Innlesing av kontoplan / saldotall