A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

- 2 -

24/7 Office Regnskapsintegrasjon

- A -

Agro Regnskapsintegrasjon

Akelius Revisjon

Eksport

Alias i dimensjoner

Automatiske posteringer

Slå av og på automatiske posteringer

Avstemming

Oppsett

Oppsett av mal for mappe

Uten egnskapsintegrasjon

Avstemming Arbeidsgang

Avstemming av konti

Avstemming Funksjonalitet (hovedoversikt)

Avstemming Generelt

Avstemming Introduksjon

Avstemming Mappe for en klient

Avstemming Oppsett av mal for mappe

Avstemming Oversikt over funksjonalitet

Avstemming Oversikt over ulike avstemminger

Avstemmingsoppsett

Avstemmingsoversikt (totaloversikt)

AX 2012 Regnskapsintegrasjon

Axapta Regnskapsintegrasjon

- B -

Bravo Regnskapsintegrasjon

Byråopplysninger

- C -

Cognos Controller Regnskapsintegrasjon

- D -

Descartes

Eksport til Descartes

Dimensjon

Alias

Analyserapporter

Driftsmidler

Innlesing av saldotall

KONTEKST.DAT

Konto

Opprettelse og administrasjon

Oversikt

Rapporter

Struktur

Tilleggsposteringer

Dimensjoner i kontoplanen import

Dimensjoner i rapporter

Duett Regnskapsintegrasjon

- E -

Eksport

Akelius Revisjon

Descartes

IconRevisjonsområder
IconEksporter til Descartes og Akelius Revisjon

Kontoplan og saldotall

Saldotall fra kontoplanen

Eksport til Descartes

E-post

Gjenopprette sikkerhetskopi fra e-post

Sende sikkerhetskopi pr epost

Sende sikkerhetskopi pr e-post

- F -

Filbenevninger

Filnavn

Endre klientnummer

Struktur på filnavn

Filnavn på sikkerhetskopi

Filter

Filter i kontoplanen

FINALE Konsern

FINALE Rapportering

Import av saldotall til FINALE Årsoppgjør

FINALE Årsoppgjør

Import av saldotall til FINALE Rapportering

Firma-menyen

IconLagre klient
IconLukke programmet
IconFirmaopplysninger
IconFirmaopplysninger-skillekortet
IconKontaktinformasjon-skillekortet
IconAndre opplysninger-skillekortet
IconPosteringer-skillekortet

Firmaopplysninger

IconFirmaopplysninger
IconFirmaopplysninger-skillekortet
IconKontaktinformasjon-skillekortet
IconAndre opplysninger-skillekortet
IconPosteringer-skillekortet

Lagre klient

IconLagre klient
IconLukke programmet

Lukke programmet

Ny klient

IconFirmaopplysninger
IconFirmaopplysninger-skillekortet
IconKontaktinformasjon-skillekortet
IconAndre opplysninger-skillekortet
IconPosteringer-skillekortet

Åpne klient

IconKlientoversikt - Åpne klient
IconKlientkatalog og arbeidskatalog
IconSøke etter klient
IconVelg klientkatalog
IconSlette klient

Åpne klient ved uventet programavbrudd

Firmaopplysninger

IconFirmaopplysninger
IconKontaktinformasjon-skillekortet
IconAndre opplysninger-skillekortet

Firmaopplysninger Generelt

Firmaopplysninger Løpende validering

Firmaopplysninger Skillekort Andre opplysninger

Firmaopplysninger Skillekort Daglig leder

Firmaopplysninger Skillekort Firmaopplysninger

Firmaopplysninger Skillekort Posteringer

Formula Økonomi Regnskapsintegrasjon

Funksjoner i redigering av kontoplan

- G -

Generelt om avstemming

Gjenopprette fra sikkerhetskopi

Gjenopprette sikkerhetskopi fra epost

- H -

Hjelpefunksjoner

Brukerhåndbok

Brukerstøtte og Teletorg

Finale's hjemmeside

Hjelp på skjermen

Hjelpesystemet i programmet

Informasjon om applikasjonen

Informasjon om versjon

Hurtigregistrering av saldotall

Hurtigsøk i kontoplanen

- I -

Import

IconEndre og opprette innlesingsmaler
IconImport av kontoplan / saldotall

Dimensjoner i kontoplanen

Innlesingsmaler for kontoplan

Kontoplan fra en annen klient

Kontoplan og saldotall

Lenkinger i kontoplanen

IconKopiere kontolenkinger fra annen klient
IconKopier lenkinger under konsistenskontrollen

Områderedigering

Import av kontoplan og saldotall

InfoEasy Regnskapsintegrasjon

Innlesing av Kontoplan og saldotall

Skjermbilde for innlesing

Innlesing av Kontoplan/saldotall

Dimensjoner i kontoplanen

Innlesingsmaler

Bruk av innlesingsmal

Redigering

Innstillinger

Installasjon

Byråopplysninger

Nedlasting fra Internett

Nettverk

Registrere lisens

Sette arbeidskatalog

Internett

Nedlasting fra Internett

- K -

Klientoversikt

IconKlientoversikt - Oversikt over hjelpemner
IconKlientkatalog og arbeidskatalog

Slette klient

Søke etter klient

Tilbakeføring av klient til tidligere regnskapsår

Velg klientkatalog

Velge klientkatalog

Åpne klient

Klientoversikt Oversikt over emner

Klientoversikt Velge klientkatalog

Klientoversikt Åpne klient

Konsistenskontroll

Nullkontroll i kontoplanen

Konsistenskontroll av kontoplanen

Konto

IconOm lenking av kontoer
IconAlternativ lenking av kontoplanen
IconRevisjonsområder
IconOm revisjonsområde 1
IconOm revisjonsområde 2

Alternativ lenking i kontoplanen

IconOm lenking av kontoer
IconAlternativ lenking av kontoplanen

Eksport av kontoplan og saldotall

Endre kontonummerlengde

Forskjellskjema

Hurtigsøk etter konto

Konsistenskontroll av kontoplanen

Lenking av konto

IconOm lenking av kontoer
IconAlternativ lenking av kontoplanen
IconRevisjonsområder
IconOm revisjonsområde 1
IconOm revisjonsområde 2

Lenking mot alternativ linje i offentlig regnskap

IconOm lenking av kontoer
IconAlternativ lenking av kontoplanen

Lenking mot alternativ post i næringsoppgave

IconOm lenking av kontoer
IconAlternativ lenking av kontoplanen

Lenking mot næringsoppgave

Lenking mot offentlig regnskap

Lenking mot revisjonsområde

IconRevisjonsområder
IconOm revisjonsområde 1
IconOm revisjonsområde 2

Nullkontroll i kontoplanen

Opprett ny konto

Redigere avsluttede perioder

Redigere konto

Revisjonsområde 1 eller 2

Slett overflødige kontoer

Standardkonto

Kontoplan

IconRedigering av kontoplanen
IconKopiere kontolenkinger fra annen klient
IconKopier lenkinger under konsistenskontrollen
IconRevisjonsområder
IconOm revisjonsområde 1
IconOm revisjonsområde 2
IconEndre og opprette innlesingsmaler
IconImport av kontoplan / saldotall
IconOpprett eller kopier kontoplan fra annen klient
IconEksporter til Descartes og Akelius Revisjon

Eksport av kontoplan og saldotall

Eksport til Akelius Revisjon

Eksport til Descartes

IconRevisjonsområder
IconOm revisjonsområde 1
IconOm revisjonsområde 2
IconEksporter til Descartes og Akelius Revisjon

Endre kontonummerlengde

Filter - oversikt

Funksjoner

Hurtigsøk i kontoplanen

Innlesing av kontoplan/saldotall

Innlesing av kontoplan/saldotall - Innlesingsmaler

Innlesing fra regnskapssystemer

Innlesingsmaler

Konsistenskontroll

IconKonsistenskontroll av kontoplanen
IconKopier lenkinger under konsistenskontrollen

Konvertere konti under innlesing

Kopiere kontoplan fra en annen klient

Kopiere lenkinger fra en annen klient

IconKopiere kontolenkinger fra annen klient
IconKopier lenkinger under konsistenskontrollen

Kopiere lenkinger fra standardkontoplanen

IconKopiere kontolenkinger fra annen klient
IconKopier lenkinger under konsistenskontrollen

Legg til kontoer fra klient

Nullkontroll

Områderedigering

Oversikt

Redigere avsluttede perioder

Regnskapssystemer

Revisjonsområde

IconRevisjonsområder
IconOm revisjonsområde 1
IconOm revisjonsområde 2

Skillekort i redigering av kontoplan

Slett historikk

Slett overflødige kontoer

Standardkonto

Utskrift

Vis egendefinerte kolonner

Konvertere konti under innlesing

- L -

Lage sikkerhetskopi

Lisensregistrering

- M -

Maconomy Regnskapsintegrasjon

IconMaconomy MSSQL
IconMaconomy_2

Mamut 11 Regnskapsintegrasjon

- N -

Navision Native Regnskapsintegrasjon

Navision SQL Regnskapsintegrasjon

Nettverk

Installasjon

Sette midlertidig arbeidskatalog

Nexima Regnskapsintegrasjon

Nyheter

- O -

Om programmet

Områderedigering

Opprettelse og administrasjon av dimensjoner

Oversikt over dimensjoner

- P -

Posteringer

Slå av eller på automatiske posteringer

Posteringer Disponering av tidligere perioder

- R -

Rapporter

Kontoplan og saldotall

Slett historikk

Redigere avsluttede perioder

Redigere kontoplan

IconKopiere kontolenkinger fra annen klient
IconKopier lenkinger under konsistenskontrollen
IconOpprett eller kopier kontoplan fra annen klient

Eksport av kontoplan og saldotall

Filtrering av kontoplanen

Hurtigsøk i kontoplanen

Konsistenskontroll

IconKonsistenskontroll av kontoplanen
IconKopier lenkinger under konsistenskontrollen

Kopiere kontoplan fra en annen klient

Kopiere lenkinger fra en annen klient

IconKopiere kontolenkinger fra annen klient
IconKopier lenkinger under konsistenskontrollen

Kopiere lenkinger fra standardkontoplanen

IconKopiere kontolenkinger fra annen klient
IconKopier lenkinger under konsistenskontrollen

Legg til kontoer fra klient

Nullkontroll i kontoplanen

Opprett ny konto

Redigere konto

Skillekort

Slett historikk

Slett overflødige kontoer

Utskrift

Redigering av kontoplan

Funksjoner

Oversikt

Standardkonto

Regnskapsintegrasjon

24/7 Office

Agro

AX 2012

Axapta

Bravo

Cognos Controller

Duett

Formula Økonomi

InfoEasy

Maconomy

IconMaconomy MSSQL
IconMaconomy_2

Mamut 11

Navision Native

Navision SQL

Nexima

SIE 4

UniMicro

Uten regnskapsintegrasjon

Visma Avendo SQL

Visma Business

Visma DI

Visma eAccounting

Visma Financials

Visma Global

Visma Mamut

Visma Rubicon

Visma Scenario

Wise

XAL

XAL SQL

Zirius

Regnskapsintegrasjon Oversikt

Revisorfunksjoner

IconRevisjonsområder
IconEksporter til Descartes og Akelius Revisjon

Descartes

Eksport til Akelius Revisjon

Eksport til Descartes

Lenking av konto mot revisjonsområde

IconRevisjonsområder
IconOm revisjonsområde 1
IconOm revisjonsområde 2

RF-1175

Angi bruk av RF-1175

RF-1217

Lenking av kontoer

- S -

Saldotall

Import av kontoplan/saldotall

Saldotall - manuell registrering

Sende sikkerhetskopi pr epost

Sende sikkerhetskopi pr e-post

SIE 4 Regnskapsintegrasjon

Sikkerhetskopiering

IconLag sikkerhetskopi
IconSende sikkerhetskopi pr e-post
IconGjenopprett fra sikkerhetskopi

Filnavn på sikkerhetskopi

FINALE Driftsmidler

IconLag sikkerhetskopi
IconSende sikkerhetskopi pr e-post
IconGjenopprett fra sikkerhetskopi
IconSpesielt om gjenoppretting i FINALE Driftsmidler
IconFilnavn på sikkerhetskopi
IconMotta og gjenopprette sikkerhetskopi fra e-post

FINALE Konsern

FINALE Rapportering

IconLag sikkerhetskopi
IconSende sikkerhetskopi pr e-post
IconGjenopprett fra sikkerhetskopi
IconFilnavn på sikkerhetskopi
IconMotta og gjenopprette sikkerhetskopi fra e-post

FINALE Årsoppgjør

IconLag sikkerhetskopi
IconSende sikkerhetskopi pr e-post
IconGjenopprett fra sikkerhetskopi
IconFilnavn på sikkerhetskopi
IconMotta og gjenopprette sikkerhetskopi fra e-post

Gjenopprette fra sikkerhetskopi

Gjenopprette sikkerhetskopi fra e-post

Lage sikkerhetskopi

Sende sikkerhetskopi pr e-post

Teknisk informasjon

Sikkerhetskopiering Oversikt over emner

Skillekort i redigering av kontoplan

Slett historikk for saldotall

Slett overflødige kontoer

Slette klient

Standardkonto

Hva er en standardkonto

Lenkinger

IconOm lenking av kontoer
IconAlternativ lenking av kontoplanen
IconRevisjonsområder
IconOm revisjonsområde 1
IconOm revisjonsområde 2

System

- T -

Tilbakeføring av klient til tidligere regnskapsår

- U -

UniMicro Regnskapsintegrasjon

- V -

Velg klientkatalog

Versjonsinformasjon

Vis egendefinerte kolonner

Visma Avendo SQL Regnskapsintegrasjon

Visma Business Regnskapsintegrasjon

Visma DI Regnskapsintegrasjon

Visma eAccounting Regnskapsintegrasjon

Visma Financials Regnskapsintegrasjon

Visma Global Regnskapsintegrasjon

Visma Mamut Regnskapsintegrasjon

Visma Rubicon Regnskapsintegrasjon

Visma Scenario Regnskapsintegrasjon

- W -

Wise Regnskapsintegrasjon

- X -

XAL Regnskapsintegrasjon

XAL SQL Regnskapsintegrasjon

- Z -

Zirius Regnskapsintegrasjon