Endring av klientnumre i Visma Finale-programmene

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Klientoversikt - Oversikt over hjelpemner >

Endring av klientnumre i Visma Finale-programmene

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Klientnummer kan endres på en av følgende måter:

 

Alternativ

Forklaring

Endre klientnummer på en klient i klientoversikten

Endringen kan utføres i klientoversikten med verktøyknappen Endre klientnummer som finnes i klientoversikten. Funksjonen tar frem følgende bilde, der nytt klientnummer kan skrives inn:

Lage identisk kopi av klienten med nytt klientnummer

Endringen kan utføres i klientoversikten med verktøyknappen Endre klientnummer som finnes i klientoversikten. Funksjonen tar frem følgende bilde, der nytt klientnummer kan skrives inn og avkryssing for Lag kopi kan velges:

Klienten vil etter dette finnes i to identiske utgaver på nytt og gammelt klientnummer.

En typisk anvendelse av funksjonen er for å kunne prøve ut nye funksjoner med reelle data eller simulering av flere alternativer.

Endre klientnummer på en sikkerhetskopi før innlesing av en sikkerhetskopi

Dersom man mottar en sikkerhetskopi som ønskes lest inn, men klientnummeret allerede er i bruk, kan man her velge å endre klientnummeret på sikkerhetskopien før sikkerhetskopien blir gjenopprettet. Dette gjøres ved å bruke verktøyknappen Endre klientnummer som finnes i sikkerhetskopi-funksjonen.