Eksporter til Descartes og Akelius Revisjon

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen > Redigering av kontoplanen > Funksjoner i "Rediger kontoplan"-bildet >

Eksporter til Descartes og Akelius Revisjon

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Når man i kontoplanbildet velger Eksport til Descartes framkommer dialog avhengis av hva man velger av eksport-type:

Her velges om man bruker Descartes versjon 2, versjon 3 eller Akelius Revisjon.

Følgende valg vises for Descartes Versjon 3:

Her velger man om eksporten skal skje ut fra standardkonto eller klientens konto og om den skal skje etter revisjonsområde 1 eller revisjonsområde 2.

Velg videre eksportkatalog, enten ved å bruke søkeknappen eller skrive katalogen direkte inn i katalogfeltet.

Det er av største viktighet at eksport av data IKKE blir foretatt til klientkatalogen til Visma Finale Årsoppgjør / Visma Finale Rapportering / Visma Finale Konsolidering, men til en egen eksportkatalog for Descartes.

Følgende vil bli eksportert:

Filen

DSCnnnnn.SAL

der nnnnn = klientnummer med innledende nummer, se dialogboksen over for klient nr 34.

Innhold i filen:

DSCnnnnn.SAL

Saldotall pr konto med saldo i år og saldo i fjor. Dersom budsjett finnes på samme klient fra Visma Finale Rapportering, blir dette også eksportert.

Filen må deretter importeres i Descartes.

Følgende valg vises for Descartes Versjon 2:

Her velger man om eksporten skal skje ut fra standardkonto eller klientens konto og om den skal skje etter revisjonsområde 1 eller revisjonsområde 2.

Velg videre eksportkatalog, enten ved å bruke søkeknappen eller skrive katalogen direkte inn i katalogfeltet.

Det er av største viktighet at eksport av data IKKE blir foretatt til klientkatalogen til Visma Finale Årsoppgjør / Visma Finale Rapportering / Visma Finale Konsolidering, men til en egen eksportkatalog for Descartes.

Følgende vil bli eksportert:

Filene

DSCnnnnn.KLI

DSCnnnnn.SAL

der nnnnn = klientnummer med innledende nummer, se dialogboksen over for klient nr 34.

Innhold i filene:

DSCnnnnn.KLI:

Klientopplysninger kommaseparert for import i Descartes.

DSCnnnnn.SAL

Saldotall enten pr konto eller pr standardkonto med saldo i år og saldo i fjor og revisjonsområdeinformasjon.

Filene må deretter importeres i Descartes.

Følgende valg vises for Akelius Revisjon:

Her velger man om eksporten skal skje ut fra standardkonto eller klientens konto og om den skal skje etter revisjonsområde 1 eller revisjonsområde 2.

Velg videre eksportkatalog, enten ved å bruke søkeknappen eller skrive katalogen direkte inn i katalogfeltet.

Det er av største viktighet at eksport av data IKKE blir foretatt til klientkatalogen til Visma Finale Årsoppgjør / Visma Finale Rapportering / Visma Finale Konsolidering, men til en egen eksportkatalog for Descartes.

Følgende vil bli eksportert:

Filen

AKEnnnnn.SAL

der nnnnn = klientnummer med innledende nummer, se dialogboksen over for klient nr 34.

Innhold i filen:

AKEnnnnn.SAL

Saldotall pr konto med saldo i år og saldo i fjor.

Filen må deretter importeres i Descartes.

Generelt

Vi vil gjøre oppmerksom på følgende forhold vedrørende eksport fra Visma Finale Årsoppgjør, Visma Finale Konsolidering og Visma Finale Rapportering til Descartes Revisjonsmetodikk:

Det er av største viktighet at eksport av data IKKE blir foretatt til klientkatalogen til Visma Finale Årsoppgjør / Visma Finale Rapportering / Visma Finale Konsolidering, men til en egen eksportkatalog for Descartes.

Årsaken til at dette inntreffer, kan kort oppsummeres slik for de av brukerne som har teknisk interesse av dette:

Dersom det foretas eksport til klientkatalogen, vil programmets lagringsteknologi kunne medføre følgende problem:

a. Filen blir tilsynelatende ikke lagret

Dette skyldes at lagringsmetoden som benyttes til klientkatalogen vil sørge for at filen blir slettet som en den er en utgått klientfil når klienten blir lagret etter at eksport er foretatt fordi filen ikke finnes som en klientfil i programmets midlertidige arbeidskatalog.

Så lenge klienten er åpen i Visma Finale Årsoppgjør / Visma Finale Rapportering / Visma Finale Konsolidering, vil eksportfilen være tilgjengelig for Descartes, mens straks klienten blir lagret, vil filen bli slettet.

b. Filen blir lagret, men straks klienten lukkes, viser det seg at en eldre versjon av den eksporterte filen finnes på klientkatalogen

Dette skyldes at det tidligere er eksportert en Descartes-fil til klientkatalogen, men klienten ble deretter lukket uten å bli lagret. Denne eksportfilen blir senere medtatt til den midlertidige arbeidskatalogen som en klientfil.

Hvis det deretter foretas eksport til klientkatalogen, vil en oppdatert fil befinne seg på klientkatalogen, men kun fram til klienten blir lagret.

Programmets lagringsteknologi sørger deretter for at den ELDRE eksportfilen blir oppfattet som den nyeste eksportfilen når data blir lagret fra den midlertidige arbeidskatalogen tilbake til klientkatalogen, og det virker tilsynelatende til at eksportfilen ikke er lagret.

Se også:

Om lenking av konti

Konsistenskontroll av kontoplanen

Kopiering av lenkinger fra annen klient

Revisjonsområde 1

Revisjonsområde 2

Revisjonsområder

Filterfunksjoner i kontoplanen