Om lenking av kontoer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen > Redigering av kontoplanen >

Om lenking av kontoer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hver enkelt konto har lenkinger som angir kontienes behandling i Visma Finale-programmet.

Hver enkelt konto har følgende lenkinger hvor lenkingene har den nedenfor beskrevne funksjon:

Lenking

Forklaring

Standard kontokode
(STD-konto)

Programmet har en standardkontoplan som er fast. Standardkontoplanen finnes i 2 varianter, der skillet går på selskapstype angitt i firmaopplysningene.

Standardkonto er beskrevet under Hva er en standardkonto (STD-konto).

En rekke funksjoner i programmet bruker verdien standardkonto direkte.

Dette betyr f.eks. at programmet identifiserer utbytte fra innenlandske selskaper med rett til godtgjørelse ut fra at de har enten STD-konto 8001, 8011, 8021eller 8071. Tilsvarende vil standardkonto 8003, 8013, 8023 og 8073 gi beskjed til programmet at "jeg" er utbytte fra et utenlandsk selskap, og korrekt oppføring i selvangivelsen til selskapet blir resultatet av dette.

Det er derfor viktig for å nyte full effekt av programmets automatikk, at man gjør seg kjent med standardkontoplanen og anvender standardkonti som er mest mulig eksakt på de forskjellige konti. Mange funksjoner, som f.eks. utbytte til selvangivelsen avhenger av at korrekte standardkonti anvendes, og at konti ikke inneholder blanding av f.eks. forskjellige utbyttetyper.

Post i næringsoppgaven

Hver konto får automatisk tildelt lenking mot næringsoppgavepost ut fra standardkontoen til kontoen. Dette skjer normalt automatisk når kontoen opprettes eller når kontoens standardkonto blir endret. Man kan fritt angi en annen næringsoppgavepost enn den posten som er tildelt fra standardkontoen. Vær imidlertid oppmerksom på at dette kan gi feil i programmets funksjonalitet, f.eks. ved å legge inn en disponeringskonto til en resultatpost, en resultatkonto til en balansepost og lignende.

Dersom næringsoppgave 1 (RF-1175) anvendes, er det denne henvisningen som vises her.

Linje i offentlig regnskap

Hver konto får automatisk tildelt lenking mot linje i offentlig regnskap ut fra standardkontoen til kontoen. Dette skjer normalt automatisk når kontoen opprettes eller når kontoens standardkonto blir endret. Man kan fritt angi en annen linjehenvisning enn den posten som er tildelt fra standardkontoen. Vær imidlertid oppmerksom på at dette kan gi feil i programmets funksjonalitet, f.eks. ved å legge inn en disponeringskonto til en resultatlinje, en resultatkonto til en balanselinje og lignende.

Post i forskjellsskjemaet

Hver konto får automatisk tildelt lenking mot forskjellsskjemaet (RF-1217) ut fra standardkontoen til kontoen. Dette skjer normalt automatisk når kontoen opprettes eller når kontoens standardkonto blir endret.

Man kan fritt angi en annen posthenvisning enn den posten som er tildelt fra standardkontoen. Vær imidlertid oppmerksom på at dette kan gi feil i programmets funksjonalitet, f.eks. ved å legge inn en resultatkonto eller disponeringskonto med henvisning til forskjellsskjemaet .

Revisjonsområde 1 eller 2

Hver konto får automatisk tildelt lenking mot revisjonsområde fra standardkontoen til kontoen. Dette skjer normalt automatisk når kontoen opprettes eller når kontoens standardkonto blir endret. Man kan fritt angi en annen områdehenvisning enn den posten som er tildelt fra standardkontoen.

Alternativ linje i offentlig regnskap

Se under Alternativ lenking i kontoplanen med ytterligere forklaring til alternativ lenking. Dette valget forutsetter at alternativ lenking er slått på. Hver konto får automatisk tildelt lenking mot alternativ linje i offentlig regnskap ut fra standardkontoen til kontoen.

Dette skjer normalt automatisk når kontoen opprettes eller når kontoens standardkonto blir endret. Man kan fritt angi en annen alternativ linjehenvisning enn den posten som er tildelt fra standardkontoen. Vær imidlertid oppmerksom på at dette kan gi feil i programmets funksjonalitet, f.eks. ved å legge inn en disponeringskonto til en resultatlinje, en resultatkonto til en balanselinje og lignende.

Alternativ post i næringsoppgave

Se under Alternativ lenking i kontoplanen med ytterligere forklaring til alternativ lenking. Dette valget forutsetter at alternativ lenking er slått på. Hver konto får automatisk tildelt lenking mot alternativ næringsoppgavepost ut fra standardkontoen til kontoen. Dette skjer normalt automatisk når kontoen opprettes eller når kontoens standardkonto blir endret. Man kan fritt angi en annen alternativ næringsoppgavepost enn den posten som er tildelt fra standardkontoen. Vær imidlertid oppmerksom på at dette kan gi feil i programmets funksjonalitet, f.eks. ved å legge inn en disponeringskonto til en resultatpost, en resultatkonto til en balansepost og lignende.

 

Dersom man ønsker å tilbakestille kontoen til standardkontoens egenskaper, kan dette gjøres med konsistenskontroll av kontoplanen.