Redigering av kontoplanen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen >

Redigering av kontoplanen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

       Generelt om skjermbildet i kontoplan-funksjonen

Ikon

Funksjon

Hurtig-tast

Forklaring

Ny konto

Ctrl + Ins

Opprettelse av ny konto. Les mer...

Redigere konto

Shift + Ins

Redigering av kontoopplysninger. Kontoopplysninger kan også endres direkte på kontoen i ett av skillekort kontoplanen. Les mer...

Slett konto

Ctrl + Delete

Denne funksjonen sletter en konto. Dersom det finnes saldotall på kontoen, vil det komme en advarsel.

Nytt skillekort

 

Her kan du lage ditt eget skillekort i kontoplanen. Endringen lagres på deg som bruker, og påvirker ikke andre brukere. Les mer...

Redigere skillekort

 

Her kan du endre navn og kolonner på eksisterende skillekort. Endringen lagres på deg som bruker, og påvirker ikke andre brukere. Les mer...

Slett skillekort

 

Her kan du slette et skillekort fra kontoplanen. Endringen lagres på deg som bruker, og påvirker ikke andre brukere. Dersom du sletter alle skillekortene, vil skillekortene etter sletting av det siste skillekortet settes tilbake til standardoppsettet for programmet. Les mer...

 

Endre rekkefølge på skillekort

 

Rekkefølgen på skillekort kan endres ved dra-og-slipp. Ta tak i ett skillekort sin skillekort-fane og dra det ved å holde musepekeren nede. Slipp det på en annen skillekort-fane og skillekortene bytter plass. Les mer...

 

 

Velg filter

 

Her kan du velge et av de eksisterende filtrene i kontoplanen.

Filtrering i kontoplanen er en funksjon for å liste opp kun konti med de egenskapene som velges i filteret. Les mer...

Nytt filter

 

Opprette et nytt filter. Les mer...

Redigere filter

 

Redigere et eksisterende filter. Les mer...

Slette filter

 

Slette det aktive filteret. Les mer...

 

Kopiere og redigere et filter

 

Ved å redigere et filter og gi filteret et nytt navn, opprettes det et nytt filter, og det eksisterende filteret blir ikke påvirket.

Kopiere lenking fra en annen klient

 

Funksjonen anvendes for å hente lenkinger fra tilsvarende konti på en annen klient. Les mer...

Slå på alternativ lenking (Alternativ lenking er avslått)

 

Alternativ lenking er en funksjon for at eiendeler med kreditsaldo blir behandlet som gjeld og gjeldskonti med kreditsaldo blir behandlet som eiendel.
Les mer...

Slå av alternativ lenking (Alternativ lenking er på)

 

Redigere revisjonsområde 2

 

Revisjonsområdefunksjonen kan tilpasses med denne funksjonen. Les mer...

Redigering av innlesingsmaler

 

Innlesingsmaler styrer tildeling av standardkonto og andre kontoegenskaper ved opprettelse av nye konti fra import av kontoplan og saldotall. Programmet har standard innlesingsmaler i tillegg til at det er mulig å lage sine egne innlesingsmaler. Les mer...

Import av saldotall

 

Import av saldotall for aktiv regnskapsperiode, eventuelt samme periode i fjor. Import av saldotall kan skje fra fil eller fra regnskapsintegrasjon med denne funksjonen. Dersom det ikke er satt opp direkte regnskapsintegrasjon, vil innlesing kun skje fra fil. Les mer...

Import av saldotall 12 måneder

 

Kun tilgjengelig i Visma Finale Rapportering: Import av saldotall for alle 12 måneder i en periode, eventuelt fra og med periode 1 til aktiv periode for inneværende regnskapsår. Import av saldotall kan skje fra fil eller fra regnskapsintegrasjon med denne funksjonen. Dersom det ikke er satt opp direkte regnskapsintegrasjon, vil innlesing kun skje fra fil. Les mer...

Import av budsjett

 

Kun tilgjengelig i Visma Finale Rapportering: Import av denne periodens budsjett. Les mer...

Import av budsjett 12 måneder

 

Kun tilgjengelig i Visma Finale Rapportering: Import av budsjett for alle 12 måneder i et år. Les mer...

Opprett kontoplan fra standardkontoplan

 

Det er mulig å opprette kontoplanen fra standardkontoplanen direkte ved første gangs opprettelse av kontoplan. Dersom det finnes minst en konto, vil opprettelsesknappen være nedtonet og ikke mulig å anvende.

Legg til konti fra klient

 

Funksjonen gjør at du kan legge til konti fra en annen klient dersom konti ikke finnes på denne klienten. Les mer...

Eksport til Descartes og Akelius Revisjon

 

Funksjonen kan eksportere kontoplan og saldotall til disse revisjonsverktøyene. Les mer...

Konsistenskontroll av kontoplanen

Ctrl + K

Konsistenskontroll av kontoplanen gir deg muligheter til å sammenligne kontolenkinger med standardlenkinger angitt på kontoens standardkontokode. Les mer...

Hurtigsøk

Alt + S

Skriv inn hele eller deler av et kontonummer for å søke. Les mer...

Vis årets transaksjoner på valgt konto

Ctrl + T

Dersom man anvender regnskapsintegrasjon på klienten, vil man med denne funksjonen få se årets transaksjoner, som hentes fra økonomisystemet.

Hurtigregistrering av saldotall

 

Dersom man ikke har mulighet for import av saldotall direkte fra økonomisystemet eller via eksportfil, kan man registrere saldotallene i denne funksjonen, der man har effektive verktøy for hurtig registrering av saldotallene. Les mer...

 

Kontrollsum av saldotall

 

I bunnen av kontoplanen finnes det kontrollsum av saldotallene med nullkontroll. Les mer...

Se også:

Revisjonsområdefunksjoner

Slett historikk

Sletting av overflødige konti

Rediger avsluttede perioder

Konto - Vis egendefinerte kolonner

Flytte data fra Rapportering-klient til annen klient, til budsjett eller til Årsoppgjør-klient

Innlesing av saldotall fra flere regnskaper til en årsoppgjørsklient