Nullkontroll av kontoplanen

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen > Redigering av kontoplanen > Funksjoner i "Rediger kontoplan"-bildet >

Nullkontroll av kontoplanen

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nederst i kontoplanvinduet er det et felt som viser om kontoplanens kolonner Råbalanse, Utg. saldo i år og Utg.saldo ifjor har sum null eller ikke.