Slett historikk

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen > Kontoplanfunksjoner >

Slett historikk

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funksjonen finnes i menyen Konto > Slett historikk.

Funksjon for å slette historikk kan være hensiktsmessig dersom det f.eks. er slettet konti i Finale, men som har saldo på gamle perioder (f.eks. 1992 og tidligere).

Historikk blir slettet for saldotall til angitt år som skal beholdes. Eldre historikk fra saldotall slettes.

Eksempel på dialog i denne funksjonen i Visma Finale Årsoppgjør.

Du kan her velge hvor lang tilbake du vil beholde historikken.

Utføre sletting

Avbryt

Bla opp / ned i årstall for sletting av historikk

Etter sletting kommer følgende melding: