24/7 Office

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnskapsintegrasjon >

24/7 Office

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot 24/7 Office:

Parametrene skal settes opp i Visma Finale-programmet er som følger:

Klient ID

Brukes foreløpig ikke, kan sette verdien 1.

Brukernavn og passord.

Brukernavn og passord som benyttes ved pålogging til 24/7 Office (brukerpålogging)

Firmanavn

Navnet på firmakontoen det skal jobbe mot. Dette må være det samme som du bruker når du velger firmakonto i 24SevenOffice.

Dersom ingen verdi er angitt vil standard firmakonto benyttes.

Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

For oppsett av 24/7 Office må oppsett av brukernavn og passord foretas på hver enkelt klient.

Se også:

Generelt om regnskapsintegrasjon