Regnskapsintegrasjon

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Regnskapsintegrasjon

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Regnskapsintegrasjon med SQL er i stadig endring, og vi har siden foregående versjon laget regnskapsintegrasjon mot flere regnskapssystemer.

Regnskapsintegrasjon betyr at du kan lese regnskapsdata direkte fra økonomisystemet inn i Visma Finale Årsoppgjør og Visma Finale Rapportering uten at du har behov for å eksportere data fra økonomisystemet.

Visma Finale-programmet vil ved bruk av regnskapsintegrasjon, logge seg på regnskapssystemet og lese saldotall, budsjett-tall m.m. I kontoplanfunksjonen har du mulighet til å slå opp i databasen og se på transaksjoner på kontoen med hurtigtasten CTRL + T.

Følgende økonomi-, regnskaps- og budsjettsystemer støttes nå med full regnskapsintegrasjon:

24/7 Office

Agro

Avstemming uten regnskapsintegrasjon

Axapta 2009)

AX 2012

Bravo

Cognos Controller

Duett

Formula Økonomi ORACLE

InfoEasy

Maconomy MSSQL

Maconomy ORACLE

Mamut 11

Movex

Navision Native

Navision SQL

Nexima Budsjett

PowerOffice Go

SIE 4

Tripletex

Tripletex versjon 2

UniMicro

Uni Economy (Cloud)

Visma Avendo

Visma Business

Visma DI

Visma eAccounting (API)

Visma eAccounting (SIE 4)

Visma.net Financials

Visma Global

Visma Mamut

Visma Rubicon

Visma Scenario

Wise

XAL 3.5 ORACLE

XAL 3.5 SQL

Zirius

Flere regnskapssystemer vil komme til etterhvert.

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Oppsett av de enkelte regnskapssystemene finner du i beskrivelse av de enkelte systemene.