Visma Business

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnskapsintegrasjon >

Visma Business

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Visma Business SQL (fra og med Visma Business versjon 4):

Parametrene  skal settes opp som følger:

Server

Her angis servernavn + evt. firmadatabase dersom denne avviker fra standardnavnet "vbsys".

Servernavn "Server1" og firmadatabase "vb410" angis slik:

Server1/vb410

Servernavn "Server1" og default firmadatabase "vbsys" angis med

Server1

Klientnummer og database i Visma Business

Angis kun ved overstyring av standardinnstillinger i firmaopplysninger, ikke i byråopplysninger, dersom klienten har forskjellige klientnummer i Visma Business og i Finale.

Standard database er Fnnnn, der nnnn er klientnummeret med 4 siffer eller mer.Klient nummer 1 benytter som standard database F0001.

Dersom databasenavnet avviker fra dette så angis det med / etterfulgt av databasenavnet.

Klientnummer 1 som benytter database F000001 angis slik:

1/F000001

Brukernavn og passord

Brukernavn til SQL-databasen (ikke "Visma Business").

Passord til SQL-databasen.

Nye parametere fra mai/juni 2016

Det er kommet nye parametere i mai/juni 2016 som gjelder tilgang til dokumentasjon (bilag) på transaksjoner, som kan vises og hentes i ulike sammenhenger i Visma Finale-applikasjonene, blant annet i funksjonene kontoplan og avstemming. Parametere vil komme i forbindelse med ny funksjonalitet, og vil være tilgjengelig tidligst i versjon 28 oppdatering 20.

Dette gjelder følgende parametere:

VB Server

VB brukernavn

VB passord

VB Server

Dette er navnet på serveren der Visma Business-applikasjonen kjører. Merk at dette kan være forskjellig fra Server parameteren, som refererer til serveren med Visma Business-databasen.

Denne parameteren anvendes for tilgang til dokumentasjon (bilag) for transaksjoner.

VB brukernavn

Brukernavnet i Visma Business.

Denne parameteren anvendes for tilgang til dokumentasjon (bilag) for transaksjoner.

VB passord

Passordet i Visma Business.

Denne parameteren anvendes for tilgang til dokumentasjon (bilag) for transaksjoner.

Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Se også:

Generelt om regnskapsintegrasjon