XAL 3.5 SQL

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnskapsintegrasjon >

XAL 3.5 SQL

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot XAL SQL.

Dette systemet støttes ikke i avstemmingsfunksjonene.

Parametrene  skal settes opp som følger:

Server

Servernavn uten innledende \\

Database

Her angis databasenavn , f.eks. XAL_Data.

Brukernavn og passord

Brukernavn til SQL-databasen (ikke "XAL")

Passord til SQL-databasen

Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Se også:

Generelt om regnskapsintegrasjon