XAL 3.5 ORACLE

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnskapsintegrasjon >

XAL 3.5 ORACLE

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot XAL Oracle:

Parametrene  skal settes opp som følger:

Database

Her angis databasenavn.

Brukernavn og passord

Brukernavn til SQL-databasen (ikke "XAL")

Passord til SQL-databasen

Regnskaps ID

Her angis Regnskaps ID. Dette angis ikke i byråopplysninger, men angis i firmaopplysninger for hver enkelt klient.

Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Se også:

Generelt om regnskapsintegrasjon