Zirius

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnskapsintegrasjon >

Zirius

Previous pageReturn to chapter overview

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot Zirius.

MySQL ODBC driver må være installert på maskinen.

Server

Servernavn uten innledende \\

Database

Her registreres databasenavnet som benyttes av Zirius.

Brukernavn og passord

Brukernavn til bruker med leserettigheter til MySQL-databasen.

Passord til MySQL-databasen.

Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Normalt behøver man å overstyre databasenavnet for hver klient.

Se også:

Generelt om regnskapsintegrasjon