Mer om dimensjoner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dimensjoner i kontoplanen >

Mer om dimensjoner

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Det er satt av mulighet for inntil 10 dimensjoner og 20 elementer i hver.

Det kan være alfanumerisk identifikasjon, max 10 tegn.

 

Hvis dimensjonene er avdeling, bærer og formål får vi:

100.10        Avdeling 100, bærer 10

100.BIL 1        Avdeling 100, bærer BIL 1

100.10,30        Avdeling 100, bærer 10 og 30

100.10:60        Avdeling 100, bærer 10 til 60

.20.10        Ingen avdelingsbegrep, bærer 20, formål 10

50?        Alle avdelinger som starter på 50.  Her må vi forutsette at det benyttes 3 posisjoner i avdelingsbegrepet.

Regel 1:

Bruk av områder, wildcard o.l. kan bare benyttes for rapportering og visning.

Registrering og innlesing av saldo må alltid bruke entydige dimensjoner.

Regel 2:

Identifikasjon av dimensjoner må ikke inneholde tegn som kan forveksles med skilletegn (punktum, komma, semikolon etc.)

Alias

Ett alias er en samling av (sammensatte) dimensjoner, f.eks. 100.10:60,200.70,80,90 og navnet kan ha inntil 20 karakterer. Identifikasjon med samme regler for tegn i identifikasjonen som for dimensjoner. Alias behandles på samme måte som dimensjoner, men kun i 1 nivå. Vi kan altså angi en kontostreng som 1010.Region Nord , der Region Nord er et alias.

 

Regel :

Alias kan kun henvise til dimensjoner, ikke til andre alias.

Funksjonalitet i rapporter

Foreløpig inputfelt i periodevalg som benyttes i rapporter.

Generelt:  Angivelse av periode for en kolonne med data kan inneholde dimensjon.

Kan angi dimensjon for parametre i seksjonen Datakolonner:

[DataKolonner]

Antall=1

Parametre=U 01:06 2001.200.10<evt. flere adskilt med semikolon>

Funksjonalitet i analyser

Når dimensjon angis i et kolonneoppsett så blir dimensjonen brukt som kolonneoverskrift / label.  Det er derfor en fordel å referere til alias i stedet for dimensjons-ID'er.  Vi kan derfor få fornuftige overskrifter (f.eks. "Region Nord" i stedet for "100.10.50") ved bruk av alias.

Innlesing fra regnskap

Kontostrengen kan nå inneholde dimensjon.  Dette er relevant for de innleseformater som ikke baserer seg på oppstilling i kolonner, f.eks. for innlesing på tabulatordelt, kommaseparert og standard innlesing.  Eksempel:

Standard innlesing

01010:"HOVEDKASSE              ":  50.00

01010.100:"HOVEDKASSE  B       ": 100.10

01010.200:"HOVEDKASSE  C       ": 200.10

01010.300:"HOVEDKASSE  D       ": 300.10

 

Standard 12 perioder

1010;"KASSE          ";0.00;0.00;-640.00;-802.00;-1026.00;893.00;893.00;-927.00;-1188.00;-927.00;-927.00;-927.00

1010.100;"KASSE          ";0.00;0.00;0.00;0.00;-1438.00;-1438.00;-1438.00;382.00;287.00;287.00;287.00;287.00

1010.300;"KASSE          ";0.00;0.00;640.00;640.00;640.00;640.00;640.00;640.00;640.00;640.00;640.00;640.00