UniMicro

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnskapsintegrasjon >

UniMicro

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot UniMicro.

Server

Servernavn uten innledende \\

Database

UNI Micro benytter separate databaser for hver klient, og navnes slik: uni_nnn , der nnn er klientnummeret i UNI Micro.

I byråopplysninger registreres følgende tekst:

uni_%KLIENTNUMMER%

Dette tolkes for hver klient slik at klient 10 i Finale får oppsett med databasen uni_10.

Dersom klientnummeret er forskjellig i UNI Micro og Finale så må dette overstyres under Firmaopplysninger > Regnskapsintegrasjon.

Brukernavn og passord

Brukernavn til bruker med leserettigheter til SQL-databasen.

Passord til SQL-databasen.

Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient setter du opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Se også:

Generelt om regnskapsintegrasjon