SAF-T

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnskapsintegrasjon >

SAF-T

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Integrasjon mot SAF-T skjer mot en fil eksportert fra økonomisystemer.

I den grad at regnskapssystemet lar deg velge innhold i SAF-T-filen, vil følgende innhold være påkrevd:

Liste over hovedbokskontoer anvendt i året eller som har saldo

Regnskapsperioden skal være fra regnskapsårets begynnelse.

Transaksjoner for hele regnskapsperioden.

Saldo på kontoer ved regnskapsperiodens begynnelse.

Liste over kundereskontroer og/eller leverandørreskontroer (for avstemmingsformål)

 

Visma Finale Avstemming støtter kun import av data i SAF-T-format. Visma Finale Avstemming er ikke beregnet for regnskapsføring, kun som støtteverktøy for regnskapssystemer. Eksport av data til SAF-T-format må derfor foretas fra regnskapssystemet etter at systemet er oppdatert med tilleggsposteringer fra Visma Finale Avstemming.

Parametrene skal settes opp i Visma Finale-programmet er som følger:

Filnavn

Velg SAF-T-filen som er eksportert fra økonomisystemet.

Se også:

Generelt om regnskapsintegrasjon