Bravo

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Regnskapsintegrasjon >

Bravo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Parametere for oppsett av regnskapsintegrasjon mot InfoEasy:

Server

Servernavn uten innledende \\

Database

Her angis databasenavn , f.eks. BravoData.

Dersom owner til tabellene er forskjellig fra databaseowner (dbo) må det angis i tilknytning til databasenavnet på følgende måte:

BravoData,Finale

Her er databasenavnet BravoData og owner er Finale. Parametrene er adskilt av komma.

FirmaID

Her registreres firmaets ID-felt i databasen.

Brukernavn og passord

Brukernavn og passord til SQL-databasen.

Det kreves en brukerkonto med lesetilgang (Select)

Hvor setter man opp regnskapsintegrasjon?

Regnskapsintegrasjon settes opp i Byråopplysninger mht standardinformasjon.

Regnskapsintegrasjon for hver klient settes opp i Firmaopplysninger, skillekort Regnskapsintegrasjon.

Se også:

Generelt om regnskapsintegrasjon